Từ tháng 6 /2022, bạn có thể nhận TTNT thông qua chương trình Airdrop. TTNT được tạo ra để khuyến khích sự đóng góp của mọi người, đặc biệt là các chuyên gia trong việc xây dựng Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo.

Cài đặt ban đầu để sử dụng Token TTNT

Nhận Airdrop TTNT qua hai bước:

Một số lưu ý:

  • Bạn cần thao tác trên máy tính với trình duyệt có Metamask
  • Mỗi địa chỉ được nhận Airdrop một lần trong mỗi 24h
  • Các địa chỉ blacklisted sẽ không được tham gia Airdrop
  • Chương trình sẽ dừng lại khi số TTNT trong hợp đồng Airdrop đã được phân phối hết
  • Bạn sẽ phải trả phí gas bằng BNB

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

TTNT