Bước 1: Cài đặt Ví MetaMask

Bước này khá đơn giản (nếu cảm thấy cần hướng dẫn, bạn có thể tự tìm hiểu trên Internet) hoặc tham khảo bài hướng dẫn của Binance.

Sau đó hãy TẢI LẠI TRANG và click nút phía dưới để kiểm tra xem mình đã cài đặt thành công hay chưa.

Lưu ý: Đối với Chrome, bạn nên ghim (pin) plugin để tiện thao tác các bước sau.

Bước 2: Kết nối MetaMask với BSC

Bạn hãy click nút phía dưới để thêm Binance Smart Chain (BSC) vào danh sách chuỗi và kết nối MetaMask với chuỗi này.

Lưu ý: Bước này bạn cần đăng nhập trên MetaMask và phải xác thực giao dịch.

Bước 3: Thêm TTNT vào danh sách token

Bạn hãy click nút phía dưới để thêm TTNT vào danh sách token của bạn:

Lưu ý: Bước này bạn cần đăng nhập trên MetaMask và phải xác thực giao dịch.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

TTNT