Thủ thuật

Cài đặt ban đầu để sử dụng Token TTNT

Bước 1: Cài đặt Ví MetaMask Bước này khá đơn giản (nếu cảm thấy cần hướng dẫn, bạn có thể tự tìm hiểu trên Internet) hoặc tham khảo bài hướng dẫn của Binance. Sau đó hãy TẢI LẠI TRANG và click nút phía dưới để kiểm tra xem mình đã cài đặt thành công hay […]

Đọc thêm

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

TTNT